Exact Online

Wat is Exact Online?

Exact Online is een cloud business software voor kmo's en hun accountants. Meer informatie over Exact Online vindt u op deze website.


Wat doet de koppeling?

Dagontvangstenfacturen, kasboeken en/of externe verkoopfacturen doorsturen naar de digitale brievenbus van Exact Online. U kunt kiezen of de dagontvangsten via een verkoopfactuur of via het kasboek geboekt worden in Exact Online. Als het via het kasboek gaat, kunnen de dagontvangsten automatisch en rechtstreeks geboekt worden zonder een extra meerkost in Exact Online.


Voorbereidingen in Scrada

Grootboekrekeningen instellen bij de dagontvangstenboeken als dagontvangstenfacturen worden doorgestuurd. Worden de dagontvangsten via het kasboek doorgestuurd dan moet u geen grootboekrekenignen instellen in Scrada.


Grootboekrekeningen instellen voor externe verkoopfacturen.


Hoe koppeling opzetten in Scrada?

Dagontvangsten, kasboek of verkoopfacturen kunnen door Scrada rechtstreeks doorgestuurd worden naar de digitale brievenbus van een dossier in Exact Online. Dit kan ingesteld worden per dagontvangstenboek, kasboek en/of externe verkoopfactuur:

 • Log in op Scrada
 • 'Menu > Instellingen > Integraties'
 • Klik bij de integratie 'Exact Online' op de knop ‘Activeren’
 • Klik bij het boek dat u wenst door te sturen naar Exact Online op ‘Dagontvangstenfacturen versturen naar Exact Online’, 'Afschriften versturen naar Exact Online' of op ‘Externe verkoop/aankoopfacturen versturen naar Exact Online’ en vul de naam van de digitale brievenbus van Exact Online in.
  • Als u het vinkje 'Verstuur vanuit het kasboek' bij dagontvangstenboek aanvinkt dan worden de dagontvangsten via het afschrift van het kasboek doorgestuurd naar Exact Online en wordt er geen dagontvangstenfactuur naar Exact Online gestuurd. Meer informatie hierover kunt u terugvinden hieronder bij 'Inlezen in Exact Online > Dagontvangsten'.
 • Klik op 'Bewaren'.


De naam van de digitale brievenbus is in de vorm van een e-mailadres, maar is niet het e-mailadres waar u aankoop- of verkoopfacturen naar stuurt!


Waar kunt u de naam van de digitale brievenbus terugvinden in Exact Online?

 • De naam van de digitale brievenbussen van een account op Exact Online vindt u terug via volgende stappen: 'Inloggen bij Exact Online > Bovenaan rechts klikken op uw naam > ’Mijn Exact Online’ > ‘Mijn relatiegegevens’. Onderaan het scherm ziet u uw digitale brievenbussen en kunt u eventueel een bijkomende digitale brievenbus aanmaken.
 • Een digitale brievenbus kunt u raadplegen door bovenaan rechts op ‘Activiteiten’ te klikken en dan op ‘Digitale brievenbus’.


Hoe koppeling opzetten in Exact Online?

Bankrekening aanmaken

Het kasboek moet in Exact Online als volgt opgezet worden:

 • Bankrekening maken
 • IBAN-nummer van de kas gebruiken als Bankrekeningnummer. Het IBAN-nummer kan teruggevonden worden via de instellingen van het kasboek (zie FAQ).
 • Als er een bank moet gekozen worden, selecteert u ‘Other Belgian banks’.
 • De bank toewijzen aan een 57xxxxx rekening i.p.v. standaard aan een 55xxxxx rekening. Het aanpassen is wat verborgen in Exact Online. Bij de eigenschappen van het bankdagboek met je op 'Geavanceerde opties' klikken om de grootboekrekening te kunnen aanpassen.


Dagontvangsten

Via kasboek

Dagontvangsten kunnen ook via het kasboek geboekt worden in Exact Online. Dit omdat Exact Online toelaat om een lijn in een financieel dagboek te laten splitsen in een deel excl btw en een deel btw. Door deze functionaliteit kunnen we totaal bedrag incl. van een btw-categorie doorsturen naar Exact Online en gaat Exact Online bij het inlezen deze lijn splitsen in excl. btw dat op de omzetrekening komt en deel btw dat op de algemene rekening van de btw komt. Meer info over hoe u zo een bankverwerkingsregel moet instellen kunt u hieronder bij 'kasboek' terugvinden.


Hierbij raden we aan om dagontvangstenfacturen dagelijks te laten genereren. Dit omdat er standaard pas afschriften doorgestuurd als er voor die datum ook een dagontvangstenfactuur is.


Voordeel van deze manier is dat er niet moet betaald worden in Exact Online voor de verwerking van de dagontvangstenfactuur als u dit automatisch wilt laten verwerken.


Via dagontvangstenfactuur

In de digitale brievenbus van Exact Online kunt u de dagontvangstenfacturen terugvinden. Deze kunnen verwerkt worden in de boekhouding zoals andere facturen in Exact Online.


Kasboek

Als in Scrada de digitale brievenbus van Exact Online is geconfigureerd en de kas is opgezet in Exact Online dan kunt u de kas op dezelfde manier verwerken zoals u banken verwerkt die u ontvangt via CODA/MT940.


In deze FAQ kunt u terugvinden welke opmerkingen Scrada gebruikt bij elk type kasverrichting. Door toewijzingsregels te definiëren kunt u de kasboeklijnen automatisch op de juiste rekeningen terecht laten komen.


Stuurt u ook de dagontvangsten via kasboek door naar Exact Online dan moet u zeker een toewijzingsregels aanmaken voor elke btw-categorie. Hieronder een voorbeeld van zo een toewijzingsregels voor de btw-categorie ONTVANGSTEN met btw-percentage 21% waarbij het bedrag excl btw op grootboekrekening 700000 moet geplaatst worden.Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren