Kas ingeven

Als uw dagontvangstenboek gekoppeld is aan uw kasboek, dan moet u de dagontvangsten die cash betaald zijn niet inschrijven in uw kasboek. Dit is reeds door Scrada gedaan tijdens het ingeven van uw dagontvangsten.


Alle andere verrichtingen moeten wel nog ingeschreven worden in uw kasboek zoals cashgeld naar bank brengen, cash afhalen van bank, cashbetalingen facturen door klanten, cashbetalingen door leveranciers, kasverschillen…


Werkwijze:

  • Ga naar https://my.scrada.be en selecteer het bedrijf waar u de aanpassing wenst te doen. 
  • Na selectie van het bedrijf komt u op het Dashboard terecht waar u al uw actieve boeken ziet. Zowel dagontvangstenboeken als kasboeken.
  • Klik op de knop ‘Toevoegen’ bij het kasboek waar u transacties wil aan toevoegen.
  • U komt onmiddellijk op de scherm om kastransacties in te geven.  • Bovenaan wordt de datum van uw laatste ingave getoond en het huidige saldo van uw kas.
  • Bij 'datum' kunt u de datum selecteren waarop de transactie van toepassing is. Hou er rekening mee dat u nooit kunt terug gaan met uw datum. Bijvoorbeeld is uw laatste ingave op 15/1/2021 dan kunt u datum 15/1/2021 of later selecteren, maar niet meer 14/1/2021.
  • Na selectietype wordt het 'Ontvangst-' of 'Uitgave-'veld getoond waar het bedrag kan ingegeven worden, dat in de kas komt of dat uit de kas gaat.
  • Afhankelijk van het type worden extra velden getoond waar u bijkomende informatie kunt ingeven. Bijvoorbeeld bij type ‘Betaling leverancier’ worden extra velden zoals ‘Leveranciersnaam’ en ‘Factuurnummer’ getoond.  • Klik na ingave op ‘Toevoegen’. Daarna wordt een pop-up getoond ter bevestiging. Klikt u in de pop-up op 'Ja' of 'Toevoegen' dan wordt de transactie toegevoegd aan uw kasboek.

Afhankelijk van de instellingen van het kasboek wordt automatisch één keer per maand, week of dag een digitaal afschriften bestand (CODA-bestand) gemaakt en doorgestuurd via de ingestelde integraties (E-mail, Exact Online, …). De frequentie van aanmaken van afschriften kunt u instellen via de instellingen van uw kasboek.Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren