Extra kasboek aanmaken

Als u reeds een kasboek heeft op Scrada en u wenst een extra kasboek toe te voegen dan is de procedure hiervoor:

  1. Ga naar 'https://my.scrada.be' en selecteer het bedrijf waar u de aanpassing wenst te doen
  2. Ga naar 'Menu > Instellingen > Boeken'
  3. Klik op de knop ‘Nieuw’  en kies 'Nieuw kasboek' om een kasboek toe te voegen


Hebt u reeds een dagontvangstenboek zonder kasboek en u wenst nu een kasboek aan te maken dat gekoppeld is aan het dagonvangstenboek? Bekijk hiervoor dan de stappen in de FAQ 'Kasboek koppelen aan dagontvangstenboek'

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren