Dagontvangsten corrigeren

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u dagontvangsten wilt aanpassen:

 • Dubbele ingave
 • Foutief bedrag (te veel of te weinig) ingegeven
 • Er is een factuur opgemaakt voor ontvangsten die reeds zijn ingeschreven in dagontvangstenboek
 • Foutieve betalingsmethode ingevuld:
  • In dit geval moet u in Scrada 0 euro dagontvangsten ingeven en bij de betalingsmethodes een negatief/positief bedrag bij de betalingsmethode waar u teveel/te weinig had ingegeven.


Deze aanpassingen zijn mogelijk via volgende procedure:

 1. Ga naar 'https://my.scrada.be' en selecteer het bedrijf waar u de aanpassing wenst te doen
 2. Klik in het dashboard van het dagontvangstenboek op de knop ‘Toevoegen’
 3. Klik bovenaan op ‘Correctie’
 4. Selecteer in het veld ‘Datum’  de datum van inschrijving. Dit is niet de datum die u wenst te corrigeren, maar de datum van uw laatste ingave of laatste ingave dag + 1
 5. Moeten er ontvangsten verminderd worden, dan moet u een negatief bedrag invullen bij het juiste btw-percentage
 6. Moeten er ontvangsten toegevoegd worden van een oude datum, dan moet u een positief bedrag invullen
 7. Selecteer bij het veld ‘Correctie datum’ de datum waarop de correctie van toepassing is
 8. Heeft u ontvangsten moeten aanpassen omwille van het opmaken van een factuur, dan vult u in het veld ‘Factuurnummer’ het factuurnummer in van de factuur die u opgemaakt heeft
 9. Bij 'Opmerkingen' vult u in waarom u wilt corrigeren
 10. Klik op de knop 'Toevoegen' om de correctie van de dagontvangsten in te schrijven


Enkele voorbeelden

Voorbeeld 1: Verkoopfactuur opgemaakt van kasticket

Een klant komt op 5/2/2021 langs om van een kasticket (106 euro incl. btw (6%) en 242 euro incl. btw (21%)) met als datum 15/1/2021 een factuur te ontvangen.

 • U maakt een factuur op met nummer 425
 • Inschrijving in Scrada:
  • Log in
  • Selecteer het dagontvangstenboek
  • Selecteer bovenaan 'Correctie'
  • Vul de gegevens in:
   • Datum: 5/2/2021
   • Totaal btw 6%: -106
   • Totaal btw 21%: -242
   • Correctie datum: 15/1/2021
   • Factuurnummer: 425
   • Opmerking: <Naam klant>
  • Klik op de knop ‘Toevoegen’


Voorbeeld 2: Te veel dagontvangsten ingeschreven

U stelt op 5/2/2021 vast dat u 100 euro te veel dagontvangsten 21% heeft ingeschreven op datum 31/1/2021.

 • Inschrijving in Scrada:
  • Log in
  • Selecteer het dagontvangstenboek
  • Selecteer bovenaan 'Correctie'
  • Vul de gegevens in:
 • Datum: 5/2/2021
 • Totaal btw 21%: -100
 • Correctie datum: 31/1/2021
 • Opmerking: <reden van de fout zoals foutieve telling>
 • Klik op de knop ‘Toevoegen’


Voorbeeld 3: Te weinig dagontvangsten ingeschreven

U stelt op 5/2/2021 vast dat u 200 euro te weinig dagontvangsten 6% heeft ingeschreven op datum 29/1/2021.

 • Inschrijving in Scrada:
  • Log in
  • Selecteer het dagontvangstenboek
  • Selecteer bovenaan 'Correctie'
  • Vul de gegevens in:
   • Datum: 5/2/2021
   • Totaal btw 6%: 200
   • Correctie datum: 29/1/2021
   • Opmerking: <reden van de fout zoals foutieve telling>
  • Klik op de knop ‘Toevoegen’


Voorbeeld 4: Foutieve betalingsmethode ingevuld

U stelt op 5/2/2021 vast dat u 50 euro had ingeschreven bij betalingsmethode bancontact terwijl dit cash moest zijn, bij de dagontvangsten dat u heeft ingeschreven op datum 29/1/2021.

 • Inschrijving in Scrada:
  • Log in
  • Selecteer het dagontvangstenboek
  • Selecteer bovenaan 'Correctie'
  • Vul de gegevens in op pagina 1:
   • Datum: 5/2/2021
   • Totaal btw 21%: 0
   • Correctie datum: 29/1/2021
   • Opmerking: <reden van de fout>
  • Klik op de knop ‘Toevoegen’
  • Vul de gegeven in op pagina 2:
   • Bancontact: -50
   • Cash: 50
  • Klik op de knop ‘Toevoegen’

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren